Laatste informatie met betrekking tot het Coronavirus en mijn praktijkvoering

Naar aanleiding van de op vrijdag 27 maart 2020 geplubiceerde Richtlijn GGZ en Corona van Akwa GGZ wijzig ik mijn werkwijze met ingang van 30 maart 2020. Geleidelijk zal ik alle cliënten die nu bij mij in behandeling zijn of op de wachtlijst staan en alle supervisanten en leertherapie cliënten benaderen om te bespreken wat dit voor hen betekent. In algemene zin licht ik onderstaand het een en ander toe:

* mijn uitgangspunt blijft dat de behandelingen en onderwijsgerelateerde activiteiten voortgezet worden

* de vorm waarin dat gebeurt, zal voor de meeste cliënten veranderen. Behandelingen vinden voornamelijk via videobellen plaats. Gewoon bellen is uiteraard ook mogelijk. Zelfs EMDR is via videobellen mogelijk als u over een beeldscherm beschikt groter dan een tablet.

* ik vraag u ook na te denken of behandeling via (video)bellen voor u een goede optie is. Sowieso kunt u niet naar de praktijk komen indien u verkouden of ziek bent of wanneer u tot de kwetsbare groepen behoort of wanneer u in uw gezin/familie te maken heeft met zieken of kwetsbaren.

* behandeling in de praktijk is beperkt mogelijk, wanneer we ons houden aan de regels ten aanzien van afstand en hygiene. 

* Wanneer u naar de praktijk komt, gebruikt u dan de ingang aan de Joost de Moorstraat (boven de deur hangt een bord van het Buurtzorgpension. Deze ingang moet u nemen). Maak zo kort als mogelijk gebruik van de wachtruimte. U kunt geen gebruik maken van het algemene toilet van het ziekenhuis. Naast mijn werkkamer is wel een toilet. Dit toilet zit op slot, maar ik kan deze voor u openen. Wanneer u iets wilt drinken, vraag ik u zelf uw drinken mee te nemen.

* u kunt mij tusssen de afspraken door bereiken via beveiligde mail (via Zivver)

* u kunt op uw eigen tijd ook modules van therapie via internet volgen. Wanneer u nog geen toegang heeft tot het programma van Karify, kunt u hierom vragen.

 

Check deze pagina of uw mailbox en telefoon vlak voor uw vertrek naar uw afspraak voor het laatste nieuws. 

het informatienummer van de overheid met betrekking tot het Coronavirus is 0800-1351

de webiste van de overheid met veel informatie over het virus is: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19

 

 

Terug naar overzicht