Psychotherapie in een groep

Pesso-psychotherapie is een lichaams-gerichte individuele therapie die in een groep plaatsvindt, in een veilige therapeutische omgeving. Pesso-psychotherapie besteedt zowel aandacht aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal), maar ook aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal). De therapie is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat het gedrag van mensen wordt bepaald door ervaringen die iemand meemaakt of meegemaakt heeft.

Problemen ontstaan door negatieve of pijnlijke ervaringen. Nieuwe positieve ervaringen, bijvoorbeeld opgedaan in de therapie, kunnen een basis vormen voor groei en ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Pesso-psychotherapie kent twee vormen: de structuregroep, een doorlopende therapie-groep en de oefengroep, een kortdurende ervaringsgerichte groep. De structuregroep is een vorm van individuele psychotherapie in de groep: iedere cliënt krijgt om de beurt vaste individuele werktijd en de overige groepsleden zijn dan beschikbaar om op verzoek van de cliënt en de therapeut belangrijke personen uit het heden of verleden van de cliënt te vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de structuregroep is deelname aan een oefengroep aanbevolen. Ook zonder door te gaan naar een therapiegroep kan deelname aan de oefengroep helpen zicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die men ervaart en die men van zichzelf niet kan begrijpen. Door middel van oefeningen kan men ander gedrag ontwikkelen en kan men andere en nieuwe ervaringen opdoen.

Helaas wordt deze vorm van behandeling niet vergoed door de ziektenkostenverzekering.