Aanmelden

Telefonische aanmelding heeft de voorkeur, omdat op deze wijze het snelst bekeken kan worden of u bij mij aan het juiste adres lijkt te zijn en omdat hiermee uw privacy het best gegarandeerd is. Aanmelding via mail is minder veilig.

U moet beschikken over een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts. In deze verwijsbrief moet duidelijk vermeld staan, dat het een verwijzing betreft voor de basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ met een korte toelichting op uw problemen.  De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria 

Verzekerden van verzekeringen waarmee ik geen contract heb afgesloten (zie actueel), ontvangen geen volledige vergoeding van de kosten.

Aanmelden? Neem contact op met Meander.