Aanmelden

Telefonische aanmelding heeft de voorkeur, omdat op deze wijze het snelst bekeken kan worden of u bij mij aan het juiste adres lijkt te zijn en omdat hiermee uw privacy het best gegarandeerd is. Aanmelding via mail is minder veilig.

U moet beschikken over een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts. In deze verwijsbrief moet duidelijk vermeld staan, dat het een verwijzing betreft voor de basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ met een korte toelichting op uw problemen.  De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria 

 

Aanmelden? Neem contact op met Meander.