Mijn visie op psychotherapie

Mensen zijn heel verschillend en ook hun problemen zijn uiteenlopend. Ik vind het daarom van groot belang de geboden hulp af te stemmen op de persoon die hulp vraagt en dat ook in goed overleg met die persoon te doen. Dat is mogelijk door me als therapeut te verplaatsen in de ander en gebruik te maken van de kennis uit de psychologie en de kunde opgedaan in jarenlange ervaring als psychotherapeut. Een bekende Vlaamse collega (Mia Leijssen) noemt dit: goede hulpverlening is een combinatie van een koel hoofd en een warm hart.

Therapievormen

Binnen de psychotherapie bestaan veel stromingen. Ik maak onder andere gebruik van cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Interpersoonlijke Psychotherapie, EMDR,  systeemtheoretische psychotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie. Soms combineer ik deze therapievormen. Psychotherapie zie ik als een manier om weer in contact te komen met de eigen kracht. Het werkzame principe van therapie ligt dus in de cliënt, niet in de therapeut. Ik, als therapeut, help de cliënt het gestagneerde proces weer op gang te brengen. Ik heb een groot vertrouwen in de gezonde krachten van een mens.

In een praktijk van een vrijgevestigd psychotherapeut kan alle tijd en energie uitgaan naar de op de persoon toegesneden hulpverlening op een manier die ook bij mij als hulpverlener past. Uiteraard moet ik wel rekening houden met alle wet- en regelgeving die op het moment bestaat. Op deze site kunt u hierover veel informatie vinden.