Wat is relatietherapie?

Relatietherapie kan behulpzaam zijn bij partnerrelatie problemen, maar ook bij andere psychische klachten. Psychische klachten staan namelijk nooit op zichzelf. Ze kunnen te maken hebben met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatietherapie is een erkende vorm van psychotherapie. Relatietherapie uitgevoerd door een lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is een gespecialiseerde vorm van relatietherapie. De NVRG hanteert een kwaliteitsbewakingssysteem voor zowel leden als opleiders.

Intakegesprek

Beide partners worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin komt aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn,

  • hoe ze volgens betrokkenen zijn ontstaan en waarom ze voortbestaan,

  • wat ze voor hen betekenen,

  • wat  het doel van de behandeling zal zijn,

  • en wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wie daar welk aandeel in heeft.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders aan te pakken dan voorheen. In de zitting daaropvolgend wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Op deze manier wordt er steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Een speciale vorm van relatietherapie is Emotionally Focused Therapy.

NB: relatietherapie wordt alleen door de ziektekostenverzekering vergoed wanneeer eveneens sprake is van een "psychische stoornis", bijvoorbeeld een angststoornis of een depressieve stoornis.