Contactgegevens

Meander

Joost de Moorstraat 23b
4382 HK Vlissingen
06 - 12404078

Meander doet er alles aan om mailverkeer zo optimaal mogelijk te beveiligen. Daarom adviseer ik u geen privacy-gevoelige informatie via de gewone email te versturen. Ik maak gebruik van Zivver om uw mail extra te beveiligen. Hiermee is het wel mogelijk om privacy gevoelige informatie veilig te ontvangen en te versturen. Meer informatie vindt u onder praktische informatie, beveiligd email verkeer

In urgente situaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost (telefoonnummer: 0900-1985)

Waarneemregeling: wanneer u niet binnen 48 uur contact met mij krijgt, ben ik niet beschikbaar om te reageren. In zo'n geval heb ik voor mijn cliënten een regeling getroffen met een collega die voor mij waarneemt. Cliënten zijn hiervan op de hoogte gesteld. De periode van afwezigheid en de gegevens van mijn waarnemer kunt u ook vinden onder het item "actueel". De waarnemer kan u alleen telefonisch te woord staan. Wanneer dit voor  u onvoldoende is, kunt het beste contact opnemen met uw huisarts.