Wat is psychotherapie?

Psychotherapie, uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psychotherapeut, is een door de overheid goedgekeurde, gespecialiseerde vorm van psychologische hulp.

Gesprekken centraal

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt en de therapeut staan centraal. De cliënt kan een individu, een paar, een gezin of een groep zijn. Bij Meander worden alleen volwassenen (vanaf 18 jaar) behandeld.

Doel en proces

De behandelingen zijn kort als het kan, langdurig als dat nodig is. Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid en inzet van de therapeut. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken en het proces gaat vaak gepaard met ups en downs, maar uit onderzoek blijkt wel dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

 Vormen van individuele psychotherapie bij Meander

Andere vormen van individuele psychotherapie bij Meander zijn Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), schemagerichte cognitieve therapie en individuele Pesso psychotherapie (Pesso-therapie wordt niet vergoed vanuit de verzekering).

Het is mogelijk het therapieproces te intensiveren met behulp van therapie via internet, de zogenaamde eHealth. Ik maak gebruik van Karify (https://www.karify.com) en begeleid u in het volgen van het therapieprogramma.

U kunt eveneens gebruik maken van een online consult, welke extra beveiligd plaatsvindt.