Leertherapie

Sinds 2012 ben ik werkzaam als leertherapeut en erkend door de VPeP (Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). De leertherapie cliënten volgen een opleiding tot verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of een post HBO-opleiding binnen het werkveld van de GGZ.

Leertherapie is meestal een verplicht onderdeel van de opleiding en is bij sommige opleidelingen vergelijkbaar met een curatieve therapie. Bij anderen heeft de leertherapie meer het karakter van een leerervaring, die de therapeut in opleiding kan helpen meer voeling te krijgen met wat er in een cliënt kan omgaan tijdens de therapiecontacten. Het kan de opleideling ook helpen het vermogen tot reflectie en introspectie te vergroten. Blinde vlekken die wellicht bij de opleideling bestaan, kunnen ontdekt en bewerkt worden, (tegen)overdracht kan verhelderd worden, de eigen motivatie voor het vak kunnen verkend worden en niet in de laatste plaats kan de opleideling emotionele steun ervaren tijdens de opleiding, die over het algemeen behoorlijk belastend is.

Leertherapie is de enige plaats binnen de opleiding waar de opleideling zich helemaal vrijelijk kan uitspreken, omdat er geen enkele beoordeling aan verbonden is. De opleiding krijgt alleen te horen of er voldaan is aan het urencriterium.

Juist ook door de vertrouwelijkheid tussen leertherapeut en opleideling is het van belang dat de opleideling voor aanvang van de leertherapie de ervaring kan opdoen of hij of zij zich voldoende op zijn gemak voelt bij mij als leertherapeut. Daarom adviseer ik iedereen eerst te komen kennismaken alvorens we een contract aangaan. In dit kennismakingsgesprek zal ik iets vertellen over mijn werkwijze en bespreken we de doelen die de opleideling heeft gesteld aan de leertherapie. Verwachtingen over en weer kunnen worden uitgewisseld. Halverwege de leertherapie zal het proces en de samenwerking geëvalueerd worden, maar uiteraard kan al in een eerder stadium de ontstane werkwijze aangepast worden.

 

Het tarief voor 45 minuten supervisie is € 108,00 (tarief 2022).

Het tarief voor 60 minuten supervisie is € 144,00 (tarief 2022).

Het tarief voor 75 minuten supervisie is € 180,00 (tarief 2022).