Supervisie

 

Sinds 2013 ben ik werkzaam als supervisor en erkend door de VPeP (Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie) en NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). De supervisanten volgen een RINO opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Supervisie is een op de persoon van de supervisant gerichte leermethode, met de nadruk op “persoon” in het werk, dit in tegenstelling tot werkbegeleiding waarbij het accent ligt op het werk. De supervisant brengt in waarover hij of zij wil spreken. Het gaat om reflectie op het dagelijks werk, bespreking van moeilijkheden en problemen die zich daarbij voordoen, de betekenis en achtergrond van het handelen op de werkplek, motivatieaspecten, persoonlijke betekenissen etc.

Onderwerpen kunnen zijn: reflectie over het dagelijks werk, welke problemen kom je hierin tegen, wat gaat goed en wat hindert, wat is je denk- en leerstijl, hoe ga je om met leren te leren, ethische problemen, spelregels van het vak, omgaan met fouten en klachten en de procesmatige ontwikkeling van behandelingen aan de hand van videofragmenten. Een belangrijk doel van supervisie is volgens mij dat de supervisant zich een eigen stijl van werken eigen maakt, uiteraard met inachtneming van Richtlijnen en protocollen. Het accent zal liggen op de ontwikkeling binnen het persoonsgerichte psychotherapeutische gedachtengoed.

Soms komen parallelprocessen aan de orde: de interactie tijdens het werken met cliënten kan zich herhalen in de supervisie.

De opbouw van de supervisie is eenvoudig. Na een kennismaking worden leerdoelen opgesteld. Na iedere sessie maakt de supervisant een reflectieverslag van de zitting en stuurt deze minimaal 24 uur van te voren op. In de sessie wordt o.a. aan de hand van het verslag teruggekeken naar de vorige sessie. Vervolgens brengt de supervisant een onderwerp of de voortgang van een behandeling aan de hand van een video in. De supervisant introduceert iedere nieuwe client aan de hand van een beknopt intakeverslag.

Per opleiding verschillen de eisen die gesteld worden aan de supervisie. Uiteraard zijn deze eisen leidend voor het proces.

Aan het einde van de supervisiereeks wordt het proces geëvalueerd en komt ook de beoordeling aan de orde. De beoordeling vindt plaats op de wijze die de opleiding voorschrijft, maar is altijd een evaluatie van supervisant en supervisor samen.

 

Het tarief voor 45 minuten supervisie is € 108,00 (tarief 2022).

Het tarief voor 60 minuten supervisie is € 144,00 (tarief 2022).

Het tarief voor 75 minuten supervisie is € 180,00 (tarief 2022).