Hoe verloopt de behandeling?

Aan de hand van de informatie verkregen tijdens de aanmelding en de informatie van uw huisarts wordt samen met u bekeken of er sprake kan zijn van een behandeling binnen de generalistische basis-GGZ  of dat er sprake moet zijn van behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ.

Behandeling binnen de generalistische basis-GGZ

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Wanneer de problemen niet complex zijn, zal de behandeling na het eerste gesprek van start gaan en wel nadat u via internet een vragenlijst hebt ingevuld.    

De behandeling binnen de basis-GGZ zal zich richten op een samen overeengekomen, afgebakend doel en is meestal klachtgericht.

Behandeling binnen gespecialiseerde GGZ

Wanneer de problemen complexer en langdurend aanwezig zijn, is behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ mogelijk. De intakefase zal dan meer gesprekken in beslag nemen, maar ook dan zal u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Iedere vier maanden en aan het eind van de behandeling wordt dat opnieuw gevraagd. Na de intakefase stellen we gezamenlijk een behandelplan op.  De behandeling richt zich meestal op zowel het verminderen van klachten als op een blijvende verandering van het persoonlijk functioneren.

Soms zal ik u vragen oefeningen thuis te doen, om het proces te versnellen.

Het is altijd mogelijk iemand mee te nemen die voor u belangrijk is.

U kunt mij via de mail of telefoon bereiken (zie “contact”), maar crisishulp wordt via de huisarts (-en post) geregeld. Indien u hiervan gebruik moet maken, zult u meestal verwezen worden naar een GGZ-instelling.