Behandelplan

Diagnose, een theorie over de oorzaak van (het voortbestaan) van uw klachten, doelstelling voor de behandeling en plan van aanpak en methode van psychotherapie komen dan aan de orde. Ik leg u uit wat zo’n  behandeling kan inhouden. Voor uitgebreidere uitleg kunt u ook terecht op deze website. Uiteraard kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze en kunt u uw wensen kenbaar maken. Hiermee wordt rekening gehouden. U kunt ook een second opinion laten verrichten. Iedere zes maanden wordt de behandeling geëvalueerd, o.a. aan de hand van het ingevulde vragenformulier. Uiteraard kunt u ook tussendoor voorstellen doen, voor wat betreft de manier werken.