Kosten en vergoedingen

 

Voor zowel de Generalistische Basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ heb ik contracten bij alle ziektekostenverzekeringen afgesloten. 

Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, als er sprake is van een stoornis beschreven in de DSM-V classificatie (een paar stoornissen zijn uitgesloten) en een (bij de diagnose horende) erkende behandeling. Tijdens de eerste twee gesprekken wordt met u besproken of dit in uw situatie van toepassing is. Wanneer dit het geval is, stuur ik iedere maand een declaratie naar uw verzekering. Enige tijd daarna krijgt u de declaratie ter inzage door uw verzekering opgestuurd. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor een rekening van uw verzekering.

Wanneer geen sprake is van verzekerde zorg stuur ik u iedere maand een rekening. Het tarief bedraagt dan € 103,00 per sessie van 60 minuten (90 % van het wettelijk maximum toegestane tarief ).

Wanneer u een gemaakte afspraak niet nakomt en niet afmeldt breng ik € 25,00 in rekening (dit wordt niet vergoed door de verzekering).