Kosten en vergoedingen

 

Voor zowel de Generalistische Basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ heb ik contracten bij veel ziektekostenverzekeringen afgesloten. Bij "actueel" vindt u alle informatie.

Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, als er sprake is van een stoornis beschreven in de DSM-V classificatie (een paar stoornissen zijn uitgesloten) en een (bij de diagnose horende) erkende behandeling. Tijdens de eerste twee gesprekken wordt met u besproken of dit in uw situatie van toepassing is. Wanneer dit het geval is, stuur ik aan het eind van de behandeling ( of indien uw behandeling langer dan een jaar duurt,  na een jaar behandeling) de declaratie naar uw verzekering. Enige tijd daarna krijgt u de declaratie ter inzage door uw verzekering opgestuurd. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor een rekening van uw verzekering.

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekering waarmee ik geen contract heb afgesloten, dan krijgt u niet alle kosten vergoed. Uw verzekering kan u hierover informeren. Wij maken over de bijbetaling afspraken.

Wanneer geen sprake is van verzekerde zorg stuur ik u iedere maand een rekening. Het tarief bedraagt dan € 103,00 per sessie van 60 minuten (90 % van het wettelijk maximum toegestane tarief ).

Wanneer u een gemaakte afspraak niet nakomt en niet afmeldt breng ik € 25,00 in rekening (dit wordt niet vergoed door de verzekering).

Voor een overzicht van de behandeltarieven voor de gespecialiseerde GGZ klikt u hierop, voor de generalistische basis-GGZ klikt u hierop en voor de betalingsvoorwaarden klikt u hierop