Kosten en vergoedingen

 

Voor zowel de Generalistische Basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ heb ik contracten bij veel ziektekostenverzekeringen afgesloten (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, VGZ Zorgverzekeraar N.V., VGZ voor de zorg, IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Unive Zorg, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., Interpolis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., Avero Achmea Zorgverzekeringen N.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V.).

Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, als er sprake is van een stoornis beschreven in de DSM-V classificatie (een paar stoornissen zijn uitgesloten) en een (bij de diagnose horende) erkende behandeling. Tijdens de eerste twee gesprekken wordt met u besproken of dit in uw situatie van toepassing is. Wanneer dit het geval is (en dat zal meestal zo zijn), stuur ik aan het eind van de behandeling ( of indien uw behandeling langer dan een jaar duurt,  na een jaar behandeling) de declaratie naar uw verzekering. Enige tijd daarna krijgt u de declaratie ter inzage door uw verzekering opgestuurd. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor ook een rekening van uw verzekering.

Zelfbetalers betalen 90% van het maximum NZa-tarief (in 2018: € 101,03).

Wanneer geen sprake is van verzekerde zorg stuur ik u iedere maand een rekening. Het tarief bedraagt dan € 90,93 per sessie van 45 minuten (90 % van het wettelijk maximum toegestane tarief ).

Wanneer u een gemaakte afspraak niet nakomt en niet afmeldt breng ik € 25,00 in rekening (dit wordt niet vergoed door de verzekering).

Voor een overzicht van de behandeltarieven en betalingsvoorwaarden klikt u hierop