Mariëtte Lako

Sinds 1980 ben ik, Mariëtte Lako,  werkzaam in de hulpverlening. Ik startte als maatschappelijk werkster bij de Reclassering in Rotterdam. Na zes jaar ging ik werken in een psychiatrisch ziekenhuis en tegelijkertijd studeerde ik door. In 2000 en 2001 heb ik nog op een afdeling psychiatrie in een Academisch Ziekenhuis gewerkt,  maar in 2001 kon ik mijn postdoctorale opleiding tot psychotherapeut afsluiten en als vrijgevestigd psychotherapeut starten.

Naar Zeeland

Toen ik in 2004 naar Zeeland, mijn geboortegrond,  verhuisde, heb ik geleidelijk mijn praktijk verplaatst naar Zeeland. In 2006 opende ik de praktijk in Vlissingen aan de Nieuwstraat: Meander, praktijk voor psychotherapie en relatietherapie. In 2012 en 2013 kon ik daaraan toevoegen: leertherapie en supervisie.

Vanaf 1 januari 2018 houd ik praktijk in het gerenoveerde ziekenhuis van Vlissingen (ingang Joost de Moorstraat 23).

Opleidingen

Ik heb altijd veel aandacht besteed aan na- en bijscholing. De belangrijkste aanvullende opleidingen zijn: EMDR (2005-2007), Postmasteropleiding seksuologie (2006-2008), de tweejarige opleiding tot Pesso-psychotherapeut (lichaamsgericht psychotherapeut, 2012 - 2014) en de opleiding Schematherapie (2006 en 2019).

Volgen van ontwikkelingen

Om de ontwikkelingen in mijn vakgebied bij te houden, de kwaliteit van mijn werk steeds te toetsen en de veranderingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg te volgen, heb ik me aangesloten bij verschillende intervisiegroepen (groep van collega’s die van elkaar leren, met elkaar nadenken over hun werk en elkaar adviseren) en ben ik lid van meerdere specialistische- en beroepsverengingen:

  • LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • VPeP  Vereniging Persoonsgerichte experiëntiele Psychotherapie (voorheen Vereniging voor Cliëntgerichte psychotherapie)
  • VEN Vereniging EMDR Nederland   

In 2010, 2015 en 2020 ben ik door de LVVP gevisiteerd.

Voor LVVP leden is de 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. De vereniging toetst of de praktijk voldoet aan kwaliteitseisen verwoord in de LVVP brochure "kwaliteits kriteria voor de vrijgevestigde praktijk", die een weerspiegeling zijn van de wettelijke eisen.

Collega's en verwijzers worden in deze toetsing betrokken. Alleen leden die met goed gevolg de toetsing doorstaan mogen het logo gebruiken.