Voor verwijzers

Per 1 januari 2014 is de GGZ ingrijpend veranderd. De website van de LVVP verschaft  informatie over de generalistische basis-GGZ  en de gespecialiseerde GGZ waarnaar ik graag verwijs.

De verwijsbrief moet sinds 1 januari 2014 aan verschillende criteria voldoen. De verzekeringen zijn hier strikt in.

Per 1 januari 2022 is de GGZ opnieuw ingrijpend veranderd: het Zorgprestatiemodel is ingevoerd.