Voor verwijzers

Per 1 januari 2014 is de GGZ ingrijpend veranderd. De website van de LVVP verschaft hierover informatie waarnaar ik graag verwijs.

De verwijsbrief moet sinds 1 januari 2014 aan verschillende criteria voldoen. De verzekeringen zijn hier strikt in.