Clientgerichte psychotherapie

De therapie (ook bekend onder de naam "persoonsgerichte experientiele psychotherapie") richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijkheid door nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Een cliëntgericht  therapeut  zal proberen de cliënt te helpen een gestagneerd ontwikkelingsproces weer op te gang te brengen. In een veilige, accepterende omgeving wordt de cliënt ondersteund in het ontdekken van wat voor hem of haar belangrijk is, innerlijke chaos te ontwarren en inzicht te krijgen in het persoonlijke aandeel in de problemen.  De therapie is gericht op het bewust worden van ervaringen en belevingen en de cliënt te helpen zichzelf te aanvaarden.

Terug